CERTIFIKACE

 

Prádlo které nabízíme je certifikované dle harmonizovaných oborových norem pro zdravotnictví a další ubytovací zařízení.

 

Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj, konkrétně OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jsme mohli letos úspěšně certifikovat všechny inovované materiály a výrobky řady Profi 95, které nabízíme do vysokozátěžovch provozů, jako jsou nemocnice a hotely.

 

Ve spolupráci s TZÚ jsme úspěšně certifikovali, díky inovačnímu voucheru, všechny výrobky naší inovované profesionální řady PROFI 95, které jsou inovované co do udržitelnosti a životnosti při vysokozátěžovém zpracování a údržbě těchto výrobků v průmyslových prádelnách. 

 

Projekt

 

INOVAČNÍ VOUCHER PROFI 95

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028135) -

CERTIFIKACE INOVOVANÝCH TEXTILNÍCH

KONSTRUKCÍ KOLEKCÍ PRÁDLA PROFI 95 -

INOVOVANÝCH TEXTILNÍCH KONSTRUKCÍ

PRO VEŘEJNÝ SEKTOR A ZDRAVOTNICTVÍ.

 

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zástupci zemí EU se shodli na jedenácté sadě sankcí proti Rusku

 

Inovované textilní konstrukce jsou jak technickými parametry, tak i konstrukcí navrženy tak, aby při jejich údržbě

docházelo ke snižování nákladů při praní i sušení. Cílem projektu je získání certifikátů potvrzující shodu s normami

pro daný účel použití.

 

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MPO - úvodní stránka