Pravidla nákupu

! Upozornění pro kupující !

 

Tento internetový velkoobchod je určen pouze kupujícím, kteří jednají výhradně v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. I z tohoto důvodu jsme nastavili filtr nákupu bez poplatků za dopravné a balné na částku 5.000,-Kč bez DPH. Při nákupu pod tuto částku je poštovné a balné 200,-Kč s DPH za balík a poplatek za dobírku 60,-Kč s DPH. Při nákupu pod 5.000,-Kč bez DPH a osobním odběru je manipulační poplatek 50,-Kč s DPH.

 

 

1. Všeobecné obchodní podmínky

 

1.1 Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V tomto případě provozovatel internetového velkoobchodu
profipradlo
cz:

 

EXTRA SERVIS s.r.o., 

  Administrativní sídlo - Bystrc 990, 635 00 Brno,   IČ: 29183251,   DIČ: CZ29183251   
  Distribuční a reklamační místo - Profipradlo.cz, EXTRA SERVIS s.r.o. Luková 100, 561 23 Luková 

   

Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.), v aktuálním znění.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující při registraci dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.


Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

1.2 Objednávka

 

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky, pokud uvedete správnou e-mailovou adresu, budete informováni potvrzovacím e-mailem. Pokud potvrzovací e-mail s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

Potvrzovací email o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky. Potvrzení objednávky pošleme na Vaši emailovou adresu nebo sdělíme telefonicky po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném e-mailem nezapomeňte uvést Vaše jméno, telefon a popis zboží, jehož objednávku stornujete.

 

1.3 Storno objednávky

 

Ze strany kupujícího – kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno (odstoupit od smlouvy) pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

Ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

 

1.4 Zpracování objednávky

 

V případě nejasností má prodávající, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

 

1.5 Způsoby platby

 

Dobírkou – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. V případě, že objednávka překročí částku 20 000 Kč (bez DPH), požadujeme po zákazníkovi částečné uhrazení zboží na zálohovou fakturu v hodnotě 50% z celkové ceny. Vyčkejte prosím na kontaktování naším pracovníkem, který Vás kontaktuje a domluví s Vámi podrobnosti a zašle Vám zálohovou fakturu na e-mail. Děkujeme za pochopení.

Převodem na účet – při platbě převodem na účet bude zákazník informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet dodavatele. Po připsání částky na účet dodavatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

 

V hotovosti – pouze po dohodě v místě provozovny při převzetí zboží.

 

Na fakturu - pouze po dohodě při opakovaných nákupech

 

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi). Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je zákazníkem v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

 

1.6 Ceny zboží, DPH

 

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez DPH i včetně DPH.

 

Na zboží s akční cenou se nevztahují žádné další individuálně dohodnuté slevy (toto je informace pro naše stálé a velké zákazníky)

 

Vyhrazujeme si právo chyb a změny cen, například v případě výrazné změny peněžních kurzů nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

1.7 Slevy

 

Pro naše stálé zákazníky platí systém množstevních slev na všechno zboží, kromě akčního. Po dosažení některé z níže uvedených částek Vám bude nastavena slevová skupina v našem e-shopu a budou se Vám zobrazovat již ceny po slevě. Množstevní slevy se přidělují po dosažení celkového obratu bez DPH podle následujících tabulky:

 

podmínka slevy obrat bez DPH sleva
registrace na profipradlocz 0,-Kč 2%
nákupy v celkové hodnotě nad 100.000,-Kč 10%
nákupy v celkové hodnotě nad 250.000,-Kč 15%

 

Při předpokladu pravidelných či dlouhodobých odběrů lze slevu nastavit individuálně a ihned.

 

 

1.8 Minimální hodnota objednávky a poplatky

 
Minimální hodnota objednávky není stanovena. Je-li však konečná částka nižší než 5.000,-Kč bez DPH, je dále účtováno dopravné a balné ve výši 200,-Kč za balík a poplatek za dobírku 60,-Kč. Při nákupu pod 5.000,-Kč bez DPH a osobním odběru účtujeme balné ve výši 50,-Kč. Převyšuje-li hodnota objednávky částku 5000,-Kč bez DPH, je objednávka osvobozena od plateb balného i přepravních nákladů (neplatí pro přepravu do zahraničí).
 
1.9 Způsoby dodání, doby dodání a možnosti platby
 
Zboží je doručováno veřejnou přepravní službou na zasílací adresu kupujícího. Objednávky do ČR vyřizujeme obvykle ihned a jsou doručeny zpravidla do 24 hodin po předání zásilky přepravci. Zboží skladem je expedováno zpravidla ihned, zboží na zakázku obvykle do 10ti pracovních dnů. Objednávky do ostatních zemí Vám budou doručeny do 4 - 10 pracovních dnů od chvíle úhrady Vaší objednávky na náš účet.
 
 
2. Záruka a reklamace
 

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Záruka je omezena výhradně na náhradu samotného zboží, veškeré další náhrady jsou vyloučeny. Zahájení reklamačního řízení nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit v řádném termínu vystavené faktury. Nelze tedy, aby kupující pozastavil úhrady faktur z důvodu reklamačního řízení.

 

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nedodržením technologie údržby, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruku nelze uplatnit na zboží, které v kombinaci s dalším materiálem reagovalo a poškodilo výrobek.
 
V případě poškození zboží dopravou (Česká pošta, PPL a pod.) a pokud jste písemně nereklamovali poškození balíku, je nutné oznámit reklamaci nejpozději do 24 hodin. V oznámení uveďte č. objednávky, druh poškozeného zboží a počet. Opožděné reklamace nebudou uznány.
 
Místem uplatnění reklamace je distribuční a reklamační místo v Hradci Králové, uvedené v 1.1. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující.
 
K reklamovanému zboží je nutno přiložit písemnou reklamaci včetně popisu závady a návrhu na vyřízení reklamace, a kopii dokladu o nákupu (fakturu).
 
Oprávněné reklamace vyřešíme výměnou nebo opravou zboží, popřípadě vrácením zaplacené kupní ceny. O způsobu řešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající, který kupujícímu oznámí způsob a dobu vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace dopraví prodávající vyměněné nebo opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.

 

 

3. Ochrana osobních údajů

 

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data u nás uschovaná jsou chráněna před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Kupující má právo kdykoli svým písemným prohlášením odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 

4. Ostatní

 

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto pravidel nákupu.

Ppp