NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

Využijte možnosti náhradního plnění, kterého jsme poskytovatelem.   

 

Naše firma zaměstnává více než 50% zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech. Proto jsme poskytovatelem náhradního plnění, ve smyslu zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sbírky, §81, odst. 2b., který, mimo jiné, říká následující: 

 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

 

Tuto povinnost zaměstnavatelé můžou plnit odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75 zákona), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.